EUROPA BEREID INGEBREKESTELLING ROND HAVENARBEID STOP TE ZETTEN

Vandaag, 19 december ontving Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters van Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc een brief met betrekking tot de ingebrekestelling van ons land inzake de havenarbeid. De Commissaris geeft in de brief te kennen dat nadien het voorstel om de procedure te sluiten, op het college van Commissarissen gebracht kan worden (begin 2017).

Maar in de huidige context wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven in het Brussels Gewest de optie van tijdelijke werkloosheid bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen”, geeft Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.

In bijlage het persbericht en INTERVIEW OP ATV

Datum
19 DECEMBER, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT

Bron
ATV

BEKIJK ONLINE