EU-Detacheringsrichtlijn - Kris Peeters pleit voor debat over inhoud

Vicepremier Kris Peeters betreurt dat 10 lidstaten een procedureel verzet tegen het ontwerp van aanpassing van de detacheringsrichtlijn verkiezen boven een inhoudelijk debat. Het ontwerp past de richtlijn aan aan een gewijzigde arbeidsmarkt en wil sociale dumping terugdringen. Onder andere Tsjechië, Polen

en Hongarije maken nu gebruik van de zgn. gelekaartprocedure tegen het ontwerp.  Zij benoemen sociale dumping als sociaal-economische verschillen en argumenteren dat die verschillen maar betrekking hebben op 1% van de arbeidsmarkt.

Datum
11 mei, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT