ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN: REFERENTIEJAAR AANGEPAST

Vandaag, vrijdag 4 december, heeft de ministerraad op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een ontwerp KB goedgekeurd dat het referentiejaar voor economische werkloosheid voor bedienden wijzigt. Het ontwerp KB laat de betrokken ondernemingen toe de vergelijking te maken met ofwel het jaar 2008, ofwel met één van de twee kalenderjaren

die de aanvraag voorafgaat om de regeling van economische werkloosheid voor bedienden aan te vragen. “Deze aanpassing bewijst dat deze regering ondernemingen flexibiliteit wil bieden, opdat ze jobs creëren en bestaande jobs kunnen behouden”, stipt Minister van Werk Kris Peeters aan.

Datum
4 december, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

persbericht klik hier