Dienstverlening DG Handicap is verbeterd dankzij actieplan

Vice-eersteminister en minister voor personen met een handicap Kris Peeters stelt de resultaten van het actieplan voor DG Handicap voor.

Kris Peeters: “De dienstverlening naar mensen met een handicap is verbeterd. Er is een omslag, maar het werk is nog niet af. Ik wil de medewerkers van DG Handicap, die zich tijdens mijn bezoek aan de dienst zeer gemotiveerd toonden, bedanken. Het feit dat 4 van de 5 doelstellingen behaald werden is al een goed signaal en er is dus  een nieuwe weg is ingeslagen voor de DG HAN. Uiteraard is dit meetpunt geen eindpunt, waakzaamheid blijft geboden ik volg de resultaten verder op.”

Minister Peeters lanceerde een actieplan om de bereikbaarheid en de werking van de dienst te verbeteren. Het plan volgde op eerdere maatregelen, zoals de aanwerving van extra personeelsleden, een audit en de voorbereiding van een nieuw IT-systeem.

Voor het actieplan werd gewerkt op de aanbevelingen die de auditor formuleerde. Bovendien werd er nauw

overlegd met professoren, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en met de vakbonden.

In het actieplan werden – in tegenstelling tot een vorig actieplan – concrete doelstellingen vastgelegd die behaald moeten worden tegen 1 mei. Zo is het mogelijk om de vooruitgang van het actieplan te meten.

Volgende meetbare resultaten werden ingevolge het actieplan vooropgesteld, met een eerste evaluatiemoment op 1 mei 2019. Hieronder vindt u voor de vijf vooraf bepaalde categorieën de resultaten die geboekt zijn.

DOELSTELLINGEN ZIE HIERNAAST

Enkel de telefonische bereikbaarheid werd dus niet volledig behaald. De 22 aanwervingen voor ondersteuning telefonie zijn deze week volledig afgerond en de laatste aanwervingen zijn in opleiding. De 38 tijdelijke medewerkers hebben al een vast contract gekregen.

Voor persbericht in PDF en doelstellingen klik hiernaast

Datum
9 mei, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Doelstellingen

Doelstellingen KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

But

But PDF version française

Kris Peeters stelt de resultaten van het actieplan voor DG Handicap voor

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/ROLSTOEL.jpg">