Daling werkloosheid zorgt voor een vermindering van begrotingstekort met 30 procent

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters reageert tevreden op de cijfers die de RVA voorstelt in zijn jaarverslag.

Kris Peeters: “Onze maatregelen rond jobcreatie werken. Vorige week bleek nog uit een studie van Vives dat maatregelen zoals de taxshift en het wegwerken van de loonhandicap, goed zijn voor ruim de helft van de nieuwe jobs. Het jaarverslag van de RVA toont aan dat we ook in 2018 ons parcours van meer jobs en minder werkloosheid hebben verdergezet. Op vijf jaar tijd zijn er maar liefst 210.000 werklozen minder. De daling van de werkloosheid, zorgt bovendien voor een flinke besparing in de uitgaven van de RVA van 2,6 miljard euro op vijf jaar tijd. Die besparing is goed voor 30 procent van de vermindering van het begrotingstekort.”

Het aantal werklozen daalde in 2018 met 6,8 procent tot 348.221 eenheden, zo blijkt uit het jaarverslag van de RVA. Er is een sterkere daling bij jongeren (-15 procent), en in de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar (-12 procent). Op vijf jaar tijd daalde het aantal werklozen met maar liefst 212.583 eenheden.

Ook het aantal werklozen die zich niet meer beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt, daalde sterk in 2018: het aantal vrijgestelde oudere werklozen daalde met 37,1 procent, het aantal vrijgestelde SWT’ers met 14,6%.

Voor het tweede jaar op rij bleef het totale aantal dagen tijdelijke werkloosheid onder de 100.000. Er was zelfs nog een daling met 4 procent.

De daling van de werkloosheid zorgde de afgelopen vijf jaar voor een besparing van 2,6 miljard bij de RVA. Die besparing is goed voor maar liefst 30 procent van de

vermindering van het begrotingstekort (verminderd met 8,7 miljard op 5 jaar tijd).

Verder blijft de springplank naar zelfstandige aan populariteit winnen. 11.017 werklozen maakten er in 2018 gebruik van, een stijging met maar liefst 50 procent tegenover 2017. Via de springplank naar zelfstandige, kunnen werklozen gedurende 12 maanden een zelfstandige activiteit opstarten, zonder dat ze hun uitkering verliezen. Een aanzienlijk deel van de werklozen die in het traject stappen, gaat effectief van start als ondernemer.

Activering van werklozen

In 2018 werden 22.603 sancties of verwittigingen uitgesproken door de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. Sinds de regionalisering van de controles op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van werklozen, daalde het aantal negatieve beslissing aanzienlijk. In 2014 – toen de RVA de beslissingen nog uitvoerde – werden bijna drie keer zoveel (61.614) beslissingen genomen.

Van de negatieve beslissingen in 2018, werd maar liefst 80 procent genomen door de Waalse FOREM (17.869 negatieve beslissingen) en 11 procent door de VDAB (2.512 beslissingen).

Kris Peeters: “De krapte op de arbeidsmarkt is een blijvende zorg. We moeten al het talent dat we hebben inzetten om jobs in te vullen. Daarom hebben we vorig jaar de arbeidsdeal gesloten en hebben we die beslissingen de afgelopen maanden omgezet in beleid. Het zou interessant zijn als de regio’s nagaan hoe ze ook op hun niveau de activering van werklozen verder kunnen verbeteren.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
21 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters reageert tevreden op de cijfers die de RVA voorstelt in zijn jaarverslag.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/DALING%20WERKLOOSHEID.jpg">