Blijven gaan voor brexit-akkoord

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters wil blijven gaan voor een alomvattend akkoord met het Verenigd Koninkrijk dat onze samenwerking na de brexit organiseert. Tezelfdertijd treft hij ook voorbereidingen voor als dat akkoord er niet komt. De Britse regering publiceert vandaag een scenario over een dergelijke ‘no deal’.

Kris Peeters: “Sinds mijn ontmoeting met de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier op 18 juli, hebben we verschillende contacten gehad aan zowel Europese als Britse zijde. Iedereen beschouwt een ‘no deal’ als het te vermijden scenario. Het becijferen van de impact een ‘no deal’-scenario is een nuttige oefening, maar we moeten alles op alles blijven zetten voor een akkoord. De burgers, werknemers en bedrijven in zowel de EU als in het Verenigd Koninkrijk hebben daar alle belang bij.”

De Britse regering doet vandaag zijn plannen uit de doeken voor de voorbereiding van een zogenaamd ‘no deal’ scenario. In dat scenario zouden de EU en het VK geen onderhandeld akkoord bereiken over onze relatie na brexit. Per vakdomein zal het VK technische fiches publiceren die de impact van de ‘no deal’ duidelijk maken.

Ook de Europese Commissie heeft eerder al een dergelijk scenario uitgewerkt. Voor ons land onderzocht de Brexit High Level Group onder leiding van Graaf Buysse al in december vorig jaar de mogelijke impact van een ‘no deal’ scenario. Die zou onze economie

2,2 miljard EUR aan bijkomende tarieven en meer dan 40.000 jobs kosten.

Impactscan

Minister Kris Peeters gaf vorige maand de opdracht aan de FOD Economie om een impactscan uit te werken die bedrijven moet toelaten om online een analyse op maat te krijgen over de impact op hun bedrijf. Tevens komt er een portaalsite waar alle mogelijke informatie voor het bedrijfsleven makkelijk kan worden teruggevonden. Die tools zullen klaar zijn in september zodat het Belgische bedrijfsleven zoveel mogelijk voorbereid is op alle mogelijke scenario’s.

Toch blijft minister Kris Peeters benadrukken dat een ‘no deal’ absoluut te vermijden is. Kris Peeters: “Het voorbereiden van een ‘no deal’ is een kwestie van goed bestuur, gezien de grote impact op onze economie. Maar het betekent niet dat we niet meer geloven in een onderhandelde oplossing. We blijven een groot voorstander van een akkoord over een geordende scheiding en een toekomstige relatie die de handel tussen het VK en de EU zo vrij mogelijk laat.”

Op 13 augustus werden de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Britse onderhandelaars weer opgestart en minister Peeters onderstreept het vertrouwen van ons land in Michel Barnier om die moeilijke besprekingen in het najaar tot een goed einde te brengen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
23 augustus, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Minister van economie Kris Peeters wil blijven gaan voor een alomvattend akkoord met het Verenigd Koninkrijk dat onze samenwerking na de brexit organiseert.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/brexit2_NS.jpg">