Beslissing over SWT bij Carrefour op basis van adviezen en binnen wettelijk kader

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters heeft het herstructureringsplan van Carrefour ontvangen en heeft met de gewestministers overlegd over het dossier.

Kris Peeters: “Voor de 950 banen die verloren zullen gaan, voorziet het herstructureringsplan van Carrefour verschillende maatregelen, gaande van vrijwillig vertrek tot SWT. Bij de werknemers die in aanmelding komen voor SWT gaat het hoofdzakelijk om deeltijds werkende vrouwen met een laag inkomen. Zelfs met een toeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering, zullen zij er nog alle belang bij hebben om opnieuw aan de slag te gaan. Ik heb ondertussen adviezen gekregen van de drie gewestministers en wacht nog op advies van de adviescommissie SWT. Op basis van al deze elementen zal ik een beslissing nemen en dit met respect voor het wettelijke kader van SWT. Ik zal ook nog overleggen met de directie van Carrefour of extra inspanningen mogelijk zijn om de SWT’ers maximaal te activeren.”

Tijdens de eerste fase van de procedure Renault werd het aantal jobs die verloren zal gaan bij Carrefour, teruggedrongen van 1.230 banen tot 950 jobs. Voor de 950 banen in kwestie worden in het herstructureringsplan vier maatregelen voorgesteld:

  •     Het stimuleren van vrijwillig vertrek

  •     Het verminderen van de arbeidsduur via het stelsel

    van landingsbanen

  •     Herplaatsingen naar andere winkels van de groep

  •     SWT vanaf 56 jaar

Deeltijds werkende vrouwen met laag inkomen

Binnen het luik SWT zijn 70% van alle werknemers die in aanmerking komen, vrouwen in uitvoerende functies die gemiddeld 27 uren per week werken. Het gaat om werknemers met een laag inkomen. Voor hen is een toeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering noodzakelijk om een aanvaardbaar inkomensniveau te

behouden. Bovendien zullen zij er zelf nog alle belang bij hebben om opnieuw aan de slag te gaan en een nieuwe job te aanvaarden als die hen voorgesteld wordt door de VDAB, Actiris of Forem.

Van de mensen die in dit dossier in aanmerking komen voor SWT is trouwens 51% tewerkgesteld in een Vlaamse vestiging, 43% in een Waalse en 6% in een Brusselse.

Bij de groep van potentiële SWT’ers is slechts 24,8% 56 jaar, 20,8% is 57 jaar, 19,5% is 58 jaar en 15,8% is 59 jaar. Minder dan 20% van de mensen die in aanmerking komen voor SWT zijn 60 jaar of ouder.

Het herstructureringsplan voorziet in een uitgebreide outplacementbegeleiding voor alle werknemers die hun ontslag krijgen, dus ook voor werknemers die in aanmerking komen voor SWT. Deze begeleiding naar een job kadert volledig in de aangepaste beschikbaarheid waaronder de SWT’ers vallen: zij moeten ingaan op elk gepast werkaanbod of gepaste opleiding.

Adviezen

Op initiatief van minister Peeters vond afgelopen dinsdag een vergadering plaats met de drie bevoegde gewestministers van werk. Het Carrefour-dossier is namelijk het eerste herstructureringsdossier dat betrekking heeft op de drie gewesten, sinds de wijziging in de reglementering die bepaalt dat elk van de gewesten een goedkeuring moet geven over het outplacementaanbod.

De drie bevoegde gewestministers hebben hun advies ondertussen gegeven m.b.t. het outplacementaanbod uit het herstructureringsplan van Carrefour voor de getroffen werknemers, inclusief de werknemers die in aanmerking komen voor SWT. Deze adviezen zijn alle drie positief. Eén van de bevoegde ministers heeft daarnaast ook laten weten niet akkoord te zijn met de voorgestelde SWT-regeling en vindt het herstructureringsplan niet activerend genoeg.

Het is nu nog wachten op de adviescommissie SWT – waarin de sociale partners zetelen –, die op 16 juli een advies zal uitbrengen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
12 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Minister Kris Peeters heeft het herstructureringsplan van Carrefour ontvangen en heeft met de gewestministers overlegd over het dossier.

 
" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/2148086_carrefour-en-quete-dagilite-178447-1.jpg">