BESLISSING OVER BESCHIKBAARHEID BEGUNSTIGDEN VAN SWT

Vandaag, vrijdag 29 januari 2016, heeft de ministerraad een ontwerp KB goedgekeurd over de beschikbaarheid van SWT-ers. Het KB bepaalt dat werknemers die op 31 december 2014 recht hadden op SWT, maar uit vrije wil besloten langer aan het werk te blijven, vrijgesteld blijven van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Zij die pas later met SWT gaan, verkrijgen zo hetzelfde statuut als diegenen die reeds uiterlijk op 31 december 2014 met SWT gingen. Met deze beslissing voert de regering het akkoord

uit dat de sociale partners in de Groep van Tien sloten in oktober 2015. “Om onze sociale zekerheid en pensioenen betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat we langer werken. Daarom verstrengde deze regering de regeling voor SWT. Enkel wie uiterlijk 31 december 2014 ontslagen werd, kon aanspraak maken op de oude SWT-regels. Wie toch besliste om vrijwillig langer te werken, willen we nu vooral niet straffen”, aldus Minister van Werk Kris Peeters.

Datum
29 januari, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PERSBERICHT KLIK HIER