Beschikbaarheid werklozen

Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters is tevreden dat niet alleen de werkloosheid maar ook het percentage werklozen dat niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, blijft dalen. Terwijl in 2000 nog 40% van de werklozen niet beschikbaar moest zijn, is dat nu gedaald tot 25%. In absolute cijfers is de daling zelfs nog spectaculairder: het gaat bijna om een halvering, van 264.600 mensen in 2000 tot 137.200 eind vorig jaar.

Tegelijk wijst Kris Peeters erop dat deze tendens zich zal blijven voortzetten: “De beslissing van 2015 om mensen met SWT (het vroegere brugpensioen) aangepast beschikbaar te houden, zal ervoor zorgen dat de groep SWT’ers die niet beschikbaar moeten zijn automatisch zal uitdoven“.

In bijlage het persbericht

Datum
27 januari, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT