Beroep accountants en belastingadviseurs wordt gemoderniseerd voor betere dienstverlening naar bedrijven toe

De verschillende beroepsinstituten voor accountants, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten worden samengesmolten in het nieuwe Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. De fusie zorgt voor een vlotte toegang tot de beroepen en garandeert een hoge mate van professionaliteit. De ministerraad keurde het wetsontwerp van vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters en zijn collega minister van kmo’s Denis Ducarme vandaag goed.

Kris Peeters: “Accountants en belastingadviseurs nemen een belangrijke plaats in het economisch leven in. Met de fusie van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en fiscalisten (BIBF), moderniseren we de beroepen. We zorgen voor een vlottere toegang tot het beroep, terwijl we een hoog niveau van professionalisering bewaren. Ook voor ondernemingen is de modernisering een goede zaak. Het zal voor hen duidelijker worden welke taken een accountants of belastingadviseur wettelijk gezien kan uitoefenen. Ze zullen die kwalificaties bovendien in een openbaar register kunnen nagaan.”

Door de verregaande digitalisering houden boekhouders en accountants zich steeds minder bezig met routinematige boekhoudkundige taken zoals cijferwerk, facturatie en terugkerende rapporteringen. Ondernemingen verwachten van accountants een meer gespecialiseerde dienstverlening. Er wordt maatwerk gevraagd voor specifieke boekhoudkundige en fiscale problemen waarmee een onderneming vandaag en in de toekomst nog meer geconfronteerd zal worden.

De fusie van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en fiscalisten (BIBF), kadert in die veranderende context. De twee afzonderlijke instituten worden vervangen door het nieuwe ‘Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants’.

Goed voor ondernemingen

De fusie zorgt ervoor dat de kwaliteit van accountants en belastingadviseurs ook in de toekomst gegarandeerd blijft en waar nodig naar een hoger niveau getild wordt. Er komt meer duidelijkheid over welk beroep welke opdrachten kan uitvoeren. De taken worden duidelijk omschreven in het wetsontwerp. Een onderneming zal zelf beter kunnen beoordelen welk type beroepsbeoefenaar ingeschakeld moet worden voor welk type van diensten.

Er komt een openbaar register, waardoor ondernemingen kunnen nagaan wie over welke kwalificaties beschikt.

De kwaliteitstoetsing, die nu al bestaat voor accountants, zal na een overgangsperiode voor alle beroepsbeoefenaars gelden. Hierdoor krijgen ondernemingen de garantie dat er een kwaliteitscontrole is van de beroepsbeoefenaar op wie zij beroep doen. Anderzijds vormt dit ook een garantie voor de betrouwbaarheid van de attesteringen die door de beroepsbeoefenaars gedaan worden. Banken zullen bijvoorbeeld met meer zekerheid kunnen betrouwen op de attesteringen die voorgelegd worden door een onderneming die verzoekt om een krediet.

Vlottere toegang tot beroep

Het nieuwe instituut pakt de soms complexe toegang tot de verschillende beroepen aan. De economische beroepsbeoefenaars zullen voortaan allemaal lid zijn van hetzelfde instituut.

Een student die een diploma heeft behaald in een boekhoudkundige, fiscale of algemeen economische richting, krijgt voortaan een enkele toegang tot het beroep. De student zal niet meer moeten kiezen tussen het beroep van boekhouder (fiscalist), accountant of belastingconsulent. Via zijn diploma en stage zal hij dus toegang hebben tot een groter aantal beroepsactiviteiten. Tegelijkertijd worden de professionalisering en de kwaliteitsvolle beroepsbeoefening van bij de start van het beroep verzekerd door een toegangsexamen, een stage met opleidingen van ten minste drie jaar en een bekwaamheidsexamen dat de stage afsluit.

Aangepaste titels

Samen met de fusie van de instituten, worden ook de titels van de beroepen gemoderniseerd :

 •     Gecertificeerd accountant en gecertificeerd

  belastingadviseur

  in plaats van accountant en van belastingconsulent.

  Ze zijn gecertificeerd omwille van het vereiste

  toegangsexamen, de stage en een

  bekwaamheidsexamen.

 •     Accountant en fiscaal accountant

  vervangt de titels van boekhouder. In de praktijk

  leveren zij grondige analyses en advies aan

  ondernemingen, eerder dan technische hulp.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
13 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De verschillende beroepsinstituten voor accountants, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten worden samengesmolten in het nieuwe Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/accountant-boekhouder-1024x425.png">