België wil meer sociale indicatoren op Europees vlak en budgetlijn voor menselijk kapitaal

- EUROPESE RAAD VAN MINISTERS VAN WERK EN SOCIALE ZAKEN (EPSCO)-

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters neemt vandaag deel aan de Europese raad van ministers van werk en sociale zaken. Op de agenda staat de toekomst van het sociale Europa.

Kris Peeters: “Er zijn de voorbije jaren heel wat stappen vooruit gezet in de richting van een socialer Europa. Die sociale dimensie is belangrijk om Europa dichter bij de burgers te brengen. De Europese Unie is immers meer dan een markt. We moeten verdergaan op de ingeslagen weg. Bij de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten moet meer aandacht zijn voor sociale rechten. En ook in de Europese meerjarenbegroting, waarvan de onderhandelingen binnenkort starten, moet het sociale Europa duidelijker aanwezig zijn. Er zou een specifieke budgetlijn moeten komen rond menselijk kapitaal.”

De Europese raad van ministers van werk en sociale zaken (EPSCO), komt vandaag bijeen voor gesprekken over de toekomst van het sociale Europa.

Minister Peeters wil de Commissie en de andere lidstaten aanmoedigen om verder te gaan op de ingeslagen weg. Hij pleit ervoor om het Europees

Semester – het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten – te koppelen aan de Europese Pijler voor sociale rechten.

Kris Peeters: “Het Europees Semester focust nu heel sterk op economische indicatoren en begrotingsevenwicht. Sinds een jaar zijn daar een aantal sociale indicatoren bijgekomen, maar dat is nog niet voldoende. Een gezond begrotingsbeleid en schuldreductie zijn belangrijk, maar mogen niet de enige parameters zijn waarop lidstaten afgerekend worden. De Europese raad van ministers van werk en sociale zaken moet bovendien ook een grotere rol krijgen in het Europees Semester.”

Menselijk kapitaal

Verder wil minister Peeters de sterkere sociale dimensie van de EU ook vertaald te zien in de nieuwe Europese meerjarenbegroting na 2020.

Kris Peeters: “De EU moet meer en zichtbaarder investeren in mensen. Dit kan in de vorm van een nieuwe begrotingslijn en zou de verschillende sociale fondsen, maar bijvoorbeeld ook programma’s als Erasmus+, kunnen groeperen in een wervend en toekomstgericht verhaal. We moedigen de Commissie aan om zo’n voorstel op tafel te leggen in de komende onderhandelingen van de Europese meerjarenbegroting.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast voor foto's klik midden foto

Datum
15 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters neemt vandaag deel aan de Europese raad van ministers van werk en sociale zaken.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/human%20capital_ns.jpg">