BELGIË RATIFICEERT DRIE CONVENTIES VAN INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE TIJDENS ILO IN GENÈVE

MAAR ONS LAND GAAT NOG EEN STAP VERDER MET REGELS ROND CHEMISCHE STOFFEN OP HET WERK

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters ondertekende vandaag voor ons land drie conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie van de ILO. De ondertekening vond plaats in de marge van een bijeenkomst van de ILO in Genève. De conventies gaan over arbeidsomstandigheden in de horeca, veiligheid op het werk en sociale zekerheid.

 

Kris Peeters: “Ons land bevindt zich op de vierde plaats van landen die de meeste conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie onderschrijven. Dat is belangrijk voor de internationale positie van ons land. We kunnen niet vragen aan andere landen om inspanningen te leveren om arbeidsomstandigheden te verbeteren, als we zelf niet het goede voorbeeld geven.”

De drie nieuwe conventies die ons land ratificeert zijn:

  •     Conventie 172 met betrekking tot       arbeidsomstandigheden in hotels, restaurants en       gelijkaardige etablissementen

  •     Conventie 170 met betrekking tot veiligheid in het       gebruik van chemische producten op het werk

  •     Conventie 128 met betrekking tot uitkeringen voor      personen met een handicap, ouderen en       overlevenden

In bijlage het persbericht en artikel in de standaard

Datum
14 juni, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Maar ons land gaat nog een stap verder met regels rond chemische stoffen op het werk

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/IMG_5231.jpg">