Belangrijk dat Europa zachte leningen voor startende en jonge landbouwers mogelijk maakt

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters is tevreden met de middelen die Europees commissaris voor landbouw Phil Hogan vrijmaakt voor startende en jonge landbouwers. Samen met de commissarissen Phil Hogan en Marianne Thyssen bracht hij een bezoek aan een landbouwbedrijf in Merchtem waar zij aan jonge landbouwers nieuwe maatregel kwamen toelichten.

Kris Peeters: “Land- en tuinbouwers zijn ondernemers in het kwadraat die werken in zeer onvoorspelbare omstandigheden. Zowel het weer als de landbouwprijzen schommelen sterk van jaar tot jaar. Landbouw is bovendien een zeer kapitaalintensieve sector geworden, wat het voor beginnende landbouwers nog moeilijker maakt. Zo stegen de prijzen van landbouwgronden op vijf jaar tijd met 18 procent. Het is een goede zaak dat de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank jonge landbouwers een steunt met gunstige leningen. De financiële sector kan bijkomend zelf ook middelen investeren in het steunprogramma. Zo kunnen we nog meer jongeren ondersteunen om een landbouwbedrijf op te richten of over te nemen.”

De landbouw in België maakt al een aantal decennia ingrijpende veranderen mee. Sinds 1980 verdween 68 procent van de landbouwbedrijven in België en gingen 62 procent van het aantal banen in de sector verloren. Landbouwbedrijven worden groter en doen steeds meer beroep op automatisering.

Voor jongeren is het niet evident om een landbouwbedrijf op te richten. De prijzen van landbouwproducten – en dus de opbrengsten voor landbouwers – zeer volatiel. Bovendien zijn er

aanzienlijke investeringen nodig voor het oprichten van een landbouwbedrijf. Alleen al de prijs van landbouwgrond steeg op vijf jaar tijd met 18 procent.

Om jonge landbouwers te steunen lanceren de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) een programma van zachte leningen voor jonge landbouwers. De leningen hebben een langere looptijd (tot 15 jaar), lagere rentes en soepelere voorwaarden (bv. lager aandeel eigen inbreng, verminderde eigen waarborgen, flexibelere terugbetaling) dan klassieke landbouwleningen.

De EIB maakt zelf één miljard euro vrij. Bedoeling is dat lokale banken, die het programma zullen beheren, op hun beurt ook nog eens één miljard euro investeren. Op die manier kan het programma voor twee miljard euro aan zachte leningen zorgen.

Carry back

Minister Peeters nam de afgelopen jaren verschillende maatregelen om landbouwers te ondersteunen.

     *    Sinds 1 januari 2019 bestaat een carry back-systeem voor land- en tuinbouwbedrijven. Dat geeft land- en tuinbouwers de mogelijkheid om fiscale verliezen te verrekenen met winsten van vorige jaren. Ook de landbouwers die vorige zomer geleden hebben onder de abnormale droogte, kunnen gebruik maken van het systeem om fiscale verliezen te compenseren.

     *    Met de applicatie [email protected] kunnen landbouwers volgen hoeveel dagen een seizoenarbeider nog mag werken. Landbouwbedrijven krijgen zo meer rechtszekerheid en tegelijkertijd gaan we sociale fraude tegen.

     *    De taxshift verlaagde de loonkosten structureel.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
29 april, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters is tevreden met de middelen die Europees commissaris voor landbouw Phil Hogan vrijmaakt voor startende en  jonge landbouwers.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/N150730b-90.jpg">