BEL 10 STOPT NIET

Twee weken liep op Radio 1 het programma BEL10. De openbare omroep heeft met BEL10 waardevolle, maar ook frisse  radio gemaakt die burger en beleid dichter bijeen bracht. Dat heb ik zeer gewaardeerd. Radio 1-luisteraars mochten beleidsvoorstellen uitwerken. Die ideeën zijn nu gebundeld in een digitaal boek dat u gratis kunt downloaden op de website van Radio 1. Natuurlijk stuiten ideeën soms op beperkingen als je ze zou willen uitvoeren. Toch vind ik het bijzonder waardevol de democratie op deze manier te prikkelen en de betrokkenheid van mensen bij de politiek te vergroten. Ik vond de voorstellen van de Groep van 10 van #Bel10 die de 23ste juni voor de bevoegdheid Werk voorstellen moest uitwerken boeiend. Ze boden stof voor meer dan de korte gedachtenwisseling tijdens de uitzending. Daarom heb ik meteen na de uitzending de groep mannen en vrouwen uitgenodigd voor een gesprek bij ons op het kabinet. Dat gesprek vond vandaag, 14 juli, plaats. Ik sprak met mensen die niet oordeelden of bekritiseerden, maar bekommernissen uitten – over de combinatie werk-gezin bijvoorbeeld – en

mee zoeken naar oplossingen en zich zeer betrokken voelen bij de keuzes waar onze samenleving voor staat. Iemand getuigde over zijn burnout ervaring. De situatie van vrouwen met een job in een relatie, in het gezin was aan de orde. We hadden het over langer werken en waarom we die weg wel moéten inslaan en hoe we het best met dat werken omgaan eens we ouder zijn. Hoe dat dan moet met opa’s en oma’s die later beschikbaar zijn om de kleinkinderen mee te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Ja, er dienen zich in verband met werk oplossingen aan, richtingen. Een moment waarop we zullen kunnen zeggen: zo zal het nu voortaan zijn zie, komt er niet. We zullen moeten leren uit ervaringen. Maar wat we vooral niet mogen doen, is opzij kijken en denken dat alles kan blijven zoals het is. In ons land, in Europa, in de wereld doen zich verschuivingen voor die ons uitnodigen om ons aan te passen en die de recepten van vandaag onhoudbaar maken. Dat is nu het belangrijkste inzicht. De weg naar oplossingen gaan we samen.

In bijlage enkele foto’s ( klik midden foto )  

Datum
16 juli, 2015
Bron
Kabinet Peeters