ATOS ENGAGEERT ZICH TOT SCHADELOOSSTELLING

Minister van Economie, Werk en Consumentenzaken en Vicepremier Kris Peeters besprak vandaag met de leiding van Atos Worldline het recente incident met het betalingsverkeer in ons land, samen met vertegenwoordigers van de Nationale Bank van België.  Binnen haar bevoegdheden zal de Nationale Bank België als toezichthouder een audit uitvoeren naar

wat fout liep, en zal ze onderzoeken of een verstrenging van de wetgeving nodig is. Atos Worldline engageerde zich om in samenwerking met de zelfstandigenorganisaties een schadeloosstelling van alle getroffen klanten te bewerkstelligen. Ook is er sprake van een "commerciële geste".

In bijlage het persbericht

Datum
28 september, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie Persbericht