ASIELZOEKERS SNELLER TOEGANG TOT ARBEIDSMARKT

Asielzoekers krijgen al 4 maanden na hun aankomst en registratie in België toegang tot de arbeidsmarkt, in plaats van na de huidige termijn van 6 maanden. Dat heeft de federale regering vandaag, op initiatief van Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters, beslist. Hiermee bekrachtigt Minister van Werk en Economie Kris Peeters het akkoord dat hij eerder bereikte met de werknemers- en werkgeversorganisaties. “Mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging getuigen alleen al door hun vlucht van energie, initiatief en doorzettingsvermogen. Velen hebben een opleiding genoten. 

Als ze hier sneller aan het werk kunnen, is dat goed voor hun integratie, het maakt een zelfstandig leven mogelijk, en ze dragen op die manier ook bij aan de sociale zekerheid,” aldus Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters. “Ik denk dat een uitgestoken hand het juiste antwoord is. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat ze twee maanden eerder dan nu het geval is in een job kunnen stappen en hun expertise verder ontwikkelen. Ofwel eindigt het conflict en kunnen ze hun talenten gebruiken in eigen land, ofwel blijven ze hier voor langere periode en is het een investering voor onze samenleving.”

In bijlage het persbericht en artikel in de standaard

Datum
24 september, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie Persbericht

Bron
De Standaard

Lees Artikel

Asielzoekers krijgen al 4 maanden na hun aankomst en registratie in België toegang tot de arbeidsmarkt, in plaats van na de huidige termijn van 6 maanden.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/dossier_vluchtelingen.jpg">