Architecten moeten klanten beter informeren over prijzen, deontologie en verzekeringen

Tussen november 2017 en maart 2018 heeft de Economische Inspectie controles uitgevoerd bij 311 architectenbureaus. Er werd nagegaan of ze hun klanten correct en volledig informeren op vlak van onder meer prijzen, deontologie en aansprakelijkheidsverzekeringen. 58 procent van de gecontroleerde bureaus was in orde met alle verplichtingen.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Architecten moeten hun klanten informeren over onder meer de prijsberekening die ze hanteren, deontologische regels, de toezichthouder waar klanten bij terecht kunnen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ze hebben afgesloten. De meeste architecten bezorgen die informatie als de klant erom vraagt, maar ze doen dat vaak niet spontaan. Uit de controles blijkt dat er veel goodwill is, want bijna alle architecten stellen zich na een waarschuwing in orde. Het is voor vrije beroepen niet altijd evident om zich met alle verplichtingen in orde te maken. Daarom vraag ik aan de Ordes van Architecten om een nieuwe sensibiliseringscampagne op te zetten voor hun leden.”

Jaarlijks voert de Economische Inspectie een algemeen onderzoek uit bij beoefenaars van vrije beroepen. Daarbij wordt nagegaan of de relevante wetgeving wordt nageleefd. Voor het eerst werd bij architecten een dergelijk onderzoek gevoerd.

Er werd gecontroleerd bij 311 architecten(bureaus). 181 daarvan waren volledig in orde op alle onderzochte punten, ofwel 58%. Bij de 130 architecten die niet volledig in orde waren, werden 590 inbreuken vastgesteld.

Inbreuken

151 inbreuken (25% van het totaal) hebben betrekking op informatieverplichtingen die architecten hebben naar klanten toe. Daarbij gaat het vooral om:

 •     het niet vermelden van de specifieke info voor het

  gereglementeerd beroep, nl. de verwijzing naar

  de Orde en de beroepstitel (54 inbreuken);

 •     geen informatie over de beroepsaansprakelijk-

  heidsverzekering (38 inbreuken);

 •     bij 25 architecten waren de vorige versies van de

  algemene voorwaarden niet beschikbaar.

49 inbreuken hebben betrekking op de aanduiding van de prijs of de prijsberekening. In de meeste gevallen was het probleem dat de BTW niet vermeld werd in de totaalprijs.

Tot slot zijn er ook tekortkomingen op het vlak van de wettelijk verplichte vermeldingen op de website. Daarbij werden 343 inbreuken vastgesteld (58% van alle inbreuken). Hierbij zijn er 3 uitschieters:

 •     het ontbreken van de verwijzing naar de beroepsregels

  (deontologie) (119 inbreuken);

 •     het ontbreken van de gegevens van de toezichthouder

  (116 inbreuken);

 •     het ontbreken van het ondernemingsnummer

  (95 inbreuken).

De Economische Inspectie heeft 229 waarschuwingen gegeven. Op elke waarschuwing volgde achteraf een nieuw onderzoek. Bijna alle architecten stelden zich in orde. Uiteindelijk werden slechts twee processen-verbaal opgesteld.

Klanten informeren

De resultaten tonen aan dat het spontaan verstrekken van alle nodige info aan de klant, beter kan. Opvallend is dat wanneer de consument erom vraagt, 91 procent van de onderzochte architecten de nodige informatie wél bezorgt.

De Economische Inspectie heeft vóór het algemeen onderzoek contact gehad met de Vlaamse en Franstalige Orde van de Architecten. De ordes hebben via een nieuwsbrief en een mailing informatie verspreid over de wettelijke verplichten voor architecten. Toch blijven nog steeds een aantal architecten in gebreke. Minister Peeters zal daarom aan de Ordes van de Architecten vragen om hun leden opnieuw te sensibiliseren.

Kris Peeters: “Het is belangrijk dat de consument, zonder dat hij daar zelf om moet vragen, duidelijke info krijgt over de aansprakelijkheidsverzekering die een architect heef afgesloten, of de toezichthouder waarbij hij terecht kan. Indien er problemen zijn, heeft de consument op die manier alle informatie die hij nodig heeft.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
25 juni, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Tussen november 2017 en maart 2018 heeft de Economische Inspectie controles uitgevoerd bij 311 architectenbureaus. 

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/architecten-NS.jpg">