Antwoord Ryanair op "no show" brieven

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters heeft een antwoord ontvangen van Ryanair op zijn brief van maandag 30 juli.
Daarin heeft hij opgeroepen om het sociaal conflict niet te laten escaleren en wijst  hij erop dat het stakingsrecht inhoudt dat werknemers niet op basis van hun deelname aan een staking ontslagen kunnen worden.

Over de bewuste ‘no show’ brieven aan het stakend personeel, zegt Ryanair in zijn antwoord dat de stakende werknemers enkel hun loon voor de stakingsdagen

niet zullen ontvangen en er hen geen andere sancties zullen worden opgelegd.

Kris Peeters: “Ryanair geeft aan dat het de principes van het stakingsrecht respecteert. Dat zou een evidentie moeten zijn, maar dit antwoord kan een geruststelling zijn voor het personeel. Ryanair moet nu ook aan tafel gaan zitten en constructieve onderhandelingen voeren met de vakbonden. Mijn oproep van maandag om het sociaal conflict niet te laten escaleren geldt onverminderd.“

Datum
1 augustus, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht
Kris Peeters heeft een antwoord ontvangen van Ryanair op zijn brief van maandag 30 juli.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/ryanair-aircraft-2.jpg">