AKKOORD OVER WETGEVING ROND REPRODUCTIE VAN BESCHERMDE WERKEN

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het nieuwe reprografiesysteem. De huidige Belgische wetgeving stelt dat er voor elke reproductie van een beschermd werk expliciet en op voorhand aan de auteur toestemming gevraagd moet worden. Om dit in de praktijk werkbaar te houden,

staan in de Belgische auteurswet uitzonderingen. De wetgeving wordt nu aangepast. Zo wordt de forfaitaire reprografievergoeding geschrapt, vallen fotokopies die thuis worden gemaakt voortaan onder het systeem van de uitzondering voor thuiskopie en wordt één enkele vergoeding voorzien voor alle relevante uitzonderingen ten gunste van het onderwijs.

In bijlage vindt u een uitgebreid persbericht

Datum
20 oktober, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT