Akkoord over Europees Arbeidsautoriteit is goede zaak voor Belgische werknemers

De Europese Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikten vandaag een akkoord over de oprichting van een Europees Arbeidsautoriteit. Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters pleitte het afgelopen jaar meermaals voor de oprichting van een dergelijke instelling.

Kris Peeters: “Het is een goede zaak dat er een akkoord is over een Europese Arbeidsautoriteit. Die zal een belangrijke rol spelen bij de strijd tegen sociale dumping en het doen naleven van het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. Het is in die zin een goede zaak voor Belgische werknemers. De Arbeidsautoriteit moet werknemers, werkgevers en zelfstandigen duidelijkheid geven over de regels die gelden bij grensoverschrijdende werksituaties en moet de samenwerking tussen nationale arbeidsautoriteiten verbeteren. Dit is opnieuw een stap vooruit naar een socialer Europa.”

Europees commissaris voor werk Marianne Thyssen lanceerde in 2017 een initiatief voor een Europees Arbeidsautoriteit en onder het Bulgaarse voorzitterschap werden onderhandelingen opgestart. In september 2018 vroeg minister Peeters samen met collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg aan het Oostenrijkse voorzitterschap om spoed te zetten achter de oprichting van de autoriteit. Met het akkoord dat vandaag bereikt is tussen de Europese Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie, zou de autoriteit er nog dit jaar kunnen komen.

De autoriteit zal volgende taken krijgen:

 •     Het bevorderen van de informatie-

  uitwisseling over rechten en plichten in

het kader van de grensoverschrijdende

mobiliteit van werknemers

 •     De coördinatie tussen lidstaten bevorderen bij de

  grensoverschrijdende handhaving van de

  desbetreffende EU-wetgeving.

 •     Het bemiddelen tussen de overheden van

  lidstaten bij grensoverschrijdende geschillen

  tussen hen.

De Arbeidsautoriteit moet helpen om verschillende uitdagingen waar de Europese arbeidsmarkt mee kampt, aan te pakken. Zo is er de gebrekkige begeleiding van werknemers, werkgevers en zelfstandigen in grensoverschrijdende situaties. Ook het gebrek aan samenwerking tussen nationale arbeidsautoriteiten, zorgt regelmatig voor problemen.

Minister Peeters pleitte binnen de Europese Raad van Ministers in naam van ons land voor een ruime invulling van de autoriteit. Zo wou België dat de autoriteit bevoegd is voor de fraudegevoelige transportsector. Dat is nu ook effectief zo voorzien in het akkoord.

De uiteindelijke oprichting van de autoriteit, legt geen bijkomende lasten op aan de lidstaten en respecteert de bevoegdheden van de lidstaten op vlak van arbeidsinspectie. Ze gaat uit van het samenvoegen en het verbeteren van een reeks bestaande EU-diensten én een betere samenwerking tussen de nationale inspectiediensten.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
14 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De Europese Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikten vandaag een akkoord over de oprichting van een Europees Arbeidsautoriteit.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/eurovlaggen%20_NS_0.jpg">