AG Insurance past Femina-verzekering aan na overleg met Kris Peeters

Na overleg met vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters, heeft AG Insurance besloten om de acceptatievoorwaarden voor de Femina-verzekering te versoepelen.

Kris Peeters: “Vorig jaar was er ophef over de Femina-verzekering omdat 50-plussers en vrouwen die al kanker hebben gehad, werden uitgesloten. Een verzekeraar kan weliswaar bepaalde voorwaarden stellen wanneer het een nieuwe klant aanvaard, die voorwaarden moeten objectief zijn en mogen niet discrimineren. We hebben toen het advies ingewonnen van de toezichthouder FSMA en van Unia. Zij konden zich op basis van de op dat moment beschikbare statistische data nog niet uitspreken over de acceptatiecriteria. We hebben ook overlegd met AG Insurance en ik ben erg te spreken over de constructieve houding van de verzekeraar tijdens die gesprekken. AG Insurance heeft mij nu laten weten dat de acceptatievoorwaarden voor de Femina-verzekering worden versoepeld. De FSMA en Unia blijven het verzekeringsproduct verder opvolgen. Indien in de toekomst zou blijken dat de wetgeving niet wordt gerespecteerd, zal ik de nodige maatregelen treffen.”

In oktober 2017 ontstond er ophef over de Femina-verzekering van AG Insurance. De verzekering, specifiek gericht op vrouwen, voorziet in forfaitaire uitkeringen wanneer een vrouw geconfronteerd wordt met bepaalde vormen kanker aan die typisch voorkomen bij vooral vrouwen, zoals o.a. borstkanker. De vzw Think-Pink sprak van discriminatie omdat 50-plussers en vrouwen die al kanker hebben gehad, door AG Insurance werden uitgesloten van deelname aan de verzekering.

Minister van consument Kris Peeters gaf daarop de opdracht aan toezichthouder FSMA en aan Unia om te onderzoeken of er sprake was van discriminatie volgens de verzekeringsregelgeving. De FSMA oordeelde dat, omdat het hier om een invaliditeitsverzekering gaat, zij niet bevoegd is om de acceptatievoorwaarden te toetsen. Unia kon zich op basis van de op dat moment beschikbare statistische data dan weer niet uitspreken over de acceptatiecriteria. Het Instituut voor de Gelijkheid van mannen en vrouwen oordeelde dat er mogelijk sprake was van een directe discriminatie tussen mannen en vrouwen omdat de verzekering zich beperkt

tot vrouwen. Hoewel de aandoening eerder zeldzaam is bij mannen, kunnen ook zij weldegelijk borstkanker krijgen.

Minister Peeters had verder ook contact met Think Pink en Pink Ribbon, organisaties die zich inzetten voor kankerpatiënten.

Begin maart zat minister Peeters opnieuw samen met AG Insurance. De verzekeringsmaatschappij verbond zich er uitdrukkelijk toe om constructief mee te werken en alle nodige informatie te bezorgen aan UNIA en de FSMA voor een jaarlijkse evaluatie van de verzekering. De verzekeringsmaatschappij laat nu weten dat het de acceptatievoorwaarden voor de Femina-verzekering zal verlichten:

 •     Personen die de laatste 10 jaar geen antecedenten

  hebben gehad kunnen binnenkort ook onderschrijven

  (voorheen onbeperkte toepassing van antecedenten in

  de tijd);

 •     Bij niet-betaling van de premies zal de opzeg gebeuren

  bij aangetekend schrijven en niet per e-mail.

 •     AG Insurance heeft verduidelijkt dat het voor mannen

  die dat zoudenwensen, wel degelijk mogelijk is om

  in te schrijven op de Femina-verzekering

AG Insurance zal tot slot onderzoeken of het optrekken van de leeftijd om in te schrijven een haalbare kaart is rekening houdende met de intentie om de verzekering betaalbaar te houden voor een breed publiek.

Kris Peeters: “Op basis van een grondige studie van het dossier en de diverse adviezen die ik heb ingewonnen over deze verzekering, stel ik vast dat er momenteel geen elementen voorhanden zijn in dit dossier die wijzen op een overtreding van de verzekeringswetgeving of de discriminatiewet. Ik blijf het dossier van nabij opvolgen en indien uit de opvolging door de betrokken toezichthouders zou blijken dat deze verzekering in strijd is met de regelgeving, zal ik uiteraard niet nalaten de nodige maatregelen te nemen.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
28 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Na overleg met minister  Kris Peeters, heeft AG Insurance besloten om de acceptatievoorwaarden voor de Femina-verzekering te versoepelen.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Feminaverzekering2_NS.png">