ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING VOOR HORECAMEDEWERKERS EN GELEGENHEIDSARBEIDERS IN LAND- EN TUINBOUW

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block een vereenvoudiging goed van het indexeringsmechanisme socialezekerheidsbijdragen van horecamedewerkers wiens loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat en op gelegenheidswerknemers in de tuinbouw, de landbouw en de witloofteelt. Voor hen worden de bijdragen berekend op basis van forfaitaire bedragen en niet op basis van het werkelijke loon.

Het ontwerp van KB zorgt er ook voor dat studentenarbeid makkelijker gecombineerd kan worden met gelegenheidsarbeid.  Minister van economie Kris Peeters: “Veel tuinders zijn vertrouwd met gelegenheidsarbeid, niet met studentenarbeid. De schrapping van de verplichting eerst de studentenarbeid uit te putten, is niet alleen een administratieve vereenvoudiging, maar herstelt de mogelijkheid van tuinders om voor al hun gelegenheidspersoneel dezelfde formaliteiten te vervullen.”

Datum
27 mei, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT