Aankoop mijnenbestrijders biedt economische return van 1,6 miljard voor Belgische bedrijven

Een centrum voor de productie en het onderhoud, gevestigd in Zeebrugge. Dit centrum Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters wijst op de aanzienlijke economische return van de aankoop van 12 mijnenbestrijders voor de Belgische economie.

Kris Peeters: “Ons land beschikt nu al over een grote knowhow op vlak van mijnenbestrijding op land en in de zee, en met deze investering kunnen we dat nog versterken. Tegenover de aankoopprijs van 2,6 miljard euro – waarvan de helft voor de rekening van ons land is – staat een economische return van 1,6 miljard voor Belgische bedrijven. Minstens 45 Belgische bedrijven zullen betrokken worden bij de bouw van de schepen en ook het volledige onderhoud van de schepen zal in België gebeuren.”

Naval Group en Eca Robotics mogen 12 mijnenbestrijders leveren aan de Belgische en Nederlandse marine (6 voor elk), zo besliste de regering vandaag. Ons land heeft de leiding in de gezamenlijke aankoopprocedure met Nederland. De mijnenbestrijders kosten in totaal 2,6 miljard, waarvan de helft voor de rekening van ons land is.

De nieuwe mijnenbestrijders zijn van belang om de essentiële veiligheidsbelangen van België veilig te stellen. Minister Peeters wijst bovendien op de belangrijke economische return van het project voor België.

Oprichting van een excellentiecentrum in België op het gebied van mijnbestrijding

Er wordt een excellentiecentrum rond mijnbestrijding opgericht in België, bestaande uit vier entiteiten: .

   *   Het "MCM Lab" een vaardigheidslaboratorium gewijd aan mijnbestrijdingstechnologieën, bedoeld voor de ontwikkeling van de "systemen en gereedschapskist" van het programma. Dit centrum zal onderzoekers van universiteiten en onderzoekscentra, ingenieurs van innovatieve kmo’s en operationeel personeel samenbrengen.

   *   Het “Cyber Lab” een centrum voor cyberveiligheid op zee. Het moet een cyberbeveiligingsaanbod ontwikkelen voor de Belgische en Nederlandse marines.

   *   Een onderzoeks- en ontwikkelingscentrumvoor sleuteltechnologieën van ECA Robotics Belgium, gevestigd in Brussel. Het centrum garandeert de Belgische technologische onafhankelijkheid voor de ontwikkeling en verbetering van drones en aanverwante systemen gedurende de hele levensduur van de schepen (30 tot 40 jaar).

   *   zal de volledige opvolging van dit nieuwe systeem voor zijn rekening nemen voor ECA Robotics. Het biedt mogelijkheden bovenop de Belgisch-Nederlandse

aankoop aangezien het om een nieuwe technologie gaat met belangrijke exportmogelijkheden.

zal de volledige opvolging van dit nieuwe systeem voor zijn rekening nemen voor ECA Robotics. Het biedt mogelijkheden bovenop de Belgisch-Nederlandse aankoop aangezien het om een nieuwe technologie gaat met belangrijke exportmogelijkheden.

Partnerschappen met Belgische bedrijven

Een brede waaier van Belgische leveranciers en partners wordt betrokken bij de ontwikkeling van de mijnenbestrijders. Meer dan 30 overeenkomsten (industriële partnerschappen en O&O-partners) zijn al ondertekend en bevestigen het kader van de samenwerking met het consortium. Het aantal partnerschappen met Belgische bedrijven zou op korte termijn het aantal van 45 bereiken.

Het gaat om:

   *   Industriële partnerschappen (24 overeenkomsten tot heden ondertekend)

   *   O&O-partners (15 ondertekende overeenkomsten)

   *   Een belangrijke partner voor scheepsonderhoud: Naval Group heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Flanders Ship Repair yard, die, met de steun van Naval Group Belgium in België, 100% van de onderhoudsactiviteiten voor de twaalf schepen zal verzorgen. Zo zal België tijdens de looptijd van het programma volledig autonoom zijn schepen en zijn mijnbestrijdingssysteem kunnen onderhouden en ontwikkelen. Indien de klant ervoor kiest om een deel van het onderhoud uit te besteden, zal deze activiteit bovendien worden uitgevoerd door Eca Robotics Belgium in Zeebrugge.

Exportactiviteiten op het gebied van mijnbestrijding vanuit België

De strategie van de Naval Group en Eca Robotics bestaat erin om voor dit contract hun respectieve business units voor mijnbestrijding over te brengen naar België. Alle wereldwijde activiteiten van de twee groepen zullen dus vanuit België worden uitgevoerd, te beginnen met het Belgisch-Nederlandse programma zelf, maar ook voor alle exportactiviteiten van de twee bedrijven op het gebied van mijnbestrijding.

Naval Group Belgium en Eca Robotics Belgium zullen profiteren van de wereldwijde reputatie van België op het gebied van mijnoorlogsvoering om de export te stimuleren. In deze context zal de betrokkenheid van de Belgische industrie worden gehandhaafd of zelfs uitgebreid.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
15 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Een centrum voor de productie en het onderhoud, gevestigd in Zeebrugge.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/minenveger_NS.jpg">