16 VOORSTELLEN VOOR EEN GEINTEGREERDE EN DUURZAME AANPAK VAN DE ASIELCRISIS

De toestroom van vluchtelingen in Europa beheerst het nieuws. We zien vooral vluchtelingen die aanschuiven voor een erkenning, voor onderdak.  “Waar een wij is, is een weg”.  Dat geldt ook voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. Wij zijn christendemocraten en van mening dat mensen die geen andere keuze hebben dan op de vlucht te slaan voor een verschrikkelijke oorlog  mogen rekenen op onze hulp. We kiezen voor een tegelijk menselijke, realistische en correcte

oplossing die oog heeft voor rechten, maar ook voor plichten. In deze reportage, waarmee we ons “16-puntenplan asiel en migratie” introduceren, geven we aan waarom we als partij laten aanvoelen wat de inspiratie is van onze benadering.  

U vindt hierbij een beknopte versie en toelichting van ons 16-puntenplan, het eigenlijke 16-puntenplan en de video-reportage.”

Datum
12 december, 2015
Bron
CD&V
Artikel & Video

Zie toelichting

16-puntenplan

Zie volledig plan