“Sterke toename van ouderen aan het werk”

Uit de maandelijkse tewerkstellingsbarometer van de RSZ blijkt dat de jobgroei zich onverminderd verderzet.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters: “Eerder dit jaar hebben we de kaap van de vier miljoen werkenden overschreden. Uit de tewerkstellingsbarometer blijkt dat er sinds juni vorig jaar maar liefst 63.500 werkende Belgen bijkwamen. Opvallend is de sterke toename binnen de groep van 50 tot 64-jarigen. De jobcreatie blijft op snelheid, ondanks de lichte vertraging van de economische groei. Met de arbeidsdeal geven we bovendien nog een extra boost aan de jobcreatie. Openstaande knelpuntvacatures zullen vlotter ingevuld raken.”

In juni 2018 telde ons land 4.020.341 tewerkgestelde personen. Dat is een stijging met 63.500 eenheden op een jaar tijd (+1,6%). Tussen mei 2017 en mei 2018 kwamen er 58.000 werkende Belgen bij. Er is dus geen verzwakking van de jobgroei.

Opvallend is de sterker dan gemiddelde toename van de tewerkstelling bij de groep van 50-64 jaar. Binnen die groep steeg het aantal werkenden met 3 procent ten opzichte van juni 2017.

Het aantal werkenden stijgt in de drie gewesten. De relatieve toename is het sterkst in het Brusselse Gewest

(+3,1%), en ongeveer even groot bij Vlaamse (+1,3%) als Waalse werknemers (+1,3%).

12.500 knelpuntjobs invullen

Gezien de aanhoudende sterke jobgroei, is het haalbaar om met de maatregelen van de jobdeal, minstens 12.500 knelpuntjobs in te vullen. Door het wegvallen van de uitkeringen voor die mensen en door hogere belastinginkomsten, levert dit voor de schatkist 505 miljoen euro op.

Kris Peeters: “Met iedere werkende die erbij komt, moeten er minder werkloosheidsuitkeringen worden betaald en komen er meer sociale bijdragen binnen. Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen is de beste garantie om onze sociale zekerheid ook in de toekomst betaalbaar te houden.”

Tewerkstellingsbarometer

Op vraag van minister Peeters, publiceert de RSZ sinds mei 2018 iedere maand een tewerkstellingsbarometer. Die geeft een beknopte stand van zaken van de situatie op de arbeidsmarkt. Ze geeft het totale aantal werknemers dat aan de slag is en de evolutie ten opzichte van het jaar voordien. Vroeger waren die gegevens slechts met vertraging beschikbaar.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
Woensdag 25 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Uit de maandelijkse tewerkstellingsbarometer van de RSZ blijkt dat de jobgroei zich onverminderd verderzet.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/werkende-mensen2.jpg">