“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk”

Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk, of dat omwille van ziekte niet aan het werk is, te ondersteunen en terug te begeleiden naar werk. Deze actie situeert zich op twee vlakken. In het Belgisch Staatsblad verschijnen morgen twee koninklijke besluiten over re-integratie.

Daarnaast werd dinsdag in de Commissie Sociale Zaken het wetsontwerp van Minister van Werk Kris Peeters goedgekeurd dat de arbeidsrechtelijke omkadering voor re-integratie regelt. Via een re-integratietraject op maat willen we op die manier aangepast of ander werk bieden aan arbeidsongeschikte werknemers.

In bijlage het persbericht.

Datum
23 november, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT