“Geen gedoe meer met muntjes van 1 en 2 cent door verplichte afronding”

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp van vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters goed dat voorziet in een verplichte afronding van cashbetalingen tot op 5 cent.

Kris Peeters: “De kleine eurocenten van 1 en 2 cent worden door veel handelaars en consumenten als storend ervaren. Omdat ze meer worden opgepot dan gebruikt, ontstond er enkele maanden geleden zelfs een schaarste. Handelaars kunnen al sinds 2014 bedragen afronden, maar van die mogelijkheid maken ze maar weinig gebruik. Niemand wil blijkbaar de eerste zijn die met afronden begint. Daarom maken we de afronding bij cashbetalingen nu verplicht. De handelaars organisaties steunen die maatregel. Afhankelijk van het bedrag wordt naar boven of beneden afgerond. Gemiddeld zal de consument dus niet meer betalen dan vandaag.”

Sinds 2014 hebben handelaars de mogelijkheid om het totaalbedrag dat een klant moet betalen, af te ronden. Het ging niet om een verplichting en was enkel mogelijk voor cashbetalingen.

Op vraag van de handelaars werden de regels in 2015 versoepeld. De handelaars kregen de mogelijkheid om af te ronden voor alle betalingen waarbij handelaar en consument gelijktijdig samen aanwezig zijn, ongeacht welke wijze de betaling werd uitgevoerd (in contanten of via elektronische betaling). Volgens de handelaars was de initiële regel, waarbij enkel mocht worden afgerond bij cash-betalingen te complex.

Ondanks de versoepeling, zijn er maar weinig handelaars die gebruik maken van die regeling. Volgens een bevraging van NSZ begin 2018, zouden slechts 3 op 10 handelaars dit doen. Toch wordt het gebruik van eurocenten van 1 en 2 centen door veel handelaars en consumenten als vervelend ervaren. Uit de bevraging van NSZ blijkt dat meer dan 8 op 10 kleinhandelaars voorstander zijn van de afronding. Volgens de Eurobarometer geven 8 op 10 consumenten aan moeilijkheden te hebben met het gebruik van de stukken van 1 en 2 eurocent en is 7 op 10 is voor de

afschaffing van deze stukken, met afronding op 5 cent. Omdat de afronding niet verplicht was, wouden vooral kleine handelaars liever niet het voortouw nemen.

Als oplossing voert minister Peeters nu een verplichte afronding in voor cashbetalingen. Op die manier is er geen onduidelijkheid meer en hoeven handelaars zich geen zorgen te maken over negatieve publiciteit. De afronding gebeurt steeds op de totaalsom. Zowel het afgerond als niet-afgerond bedrag zullen steeds op het kasticket moeten staan. Afhankelijk van het totaalbedrag, wordt de som naar boven of beneden afgerond . De consument zal gemiddeld dus evenveel betalen. Volgens een studie van de Nationale Bank ten tijde van de invoering van de eerste afrondingsregels, hebben de symmetrische afrondingen nauwelijks effecten op de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank deelt die analyse.

Voor elektronische betalingen verandert er niets: handelaars kunnen daar zoals nu het geval is afronden tot op 5 cent, maar zijn dat niet verplicht.

De handelaarsorganisaties Comeos, Unizo en UCM steunen de verplichte afronding. Zij namen enkele maanden geleden een gemeenschappelijk standpunt in waarin ze daarvoor pleitten.

De verplichte afronding voor cashbetalingen gaat in op 1 december 2019. Er komt bovendien een campagne om de maatregel aan te kondigen. Het Prijzenobservatorium zal de eventuele gevolgen van de verplichte afronding opvolgen.

Afrondingsregels:

  •     1 en 2 cent worden verlaagd naar 0 cent

  •     3 en 4 cent worden verhoogd tot 5 cent

  •     6 en 7 cent worden verlaagd naar 5 cent

  •     8 en 9 cent worden verhoogd tot 10 cent

 

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
23 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed dat voorziet in een verplichte afronding van cashbetalingen tot op 5 cent.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/AFRONDEN%20KOPERTJES_NS.jpg">