“Burgemeesters kunnen bij twijfel inspecties laten uitvoeren naar brandveiligheid escape rooms”

Naar aanleiding van de brand in een Poolse escape room, waarbij vijf tieners omkwamen, vroeg Kamerlid Gautier Calomne in de Kamercommissie bedrijfsleven aan vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters welke regels in België van toepassing zijn.

Kris Peeters: “Verschillende normen inzake brandveiligheid zijn van toepassing op escape rooms. Er bestaan algemene basisnormen voor brandveiligheid voor nieuwe gebouwen. Bovendien brengt het feit dat het ook een werkplek is, bijkomende verplichtingen met zich mee rond brandpreventie en evacuatie. Tot nog toe hebben we geen klachten ontvangen over escape rooms. Bij twijfel over de veiligheid van escape rooms op hun grondgebied kunnen burgemeesters aan de brandweer vragen om inspecties uit te voeren.”

Escape rooms moeten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting die opgelegd worden aan alle producten en diensten. Hier staan echter geen specifieke regels inzake brandveiligheid in. De administratie ontving tot op heden nog geen klachten over dit type van activiteiten of bedrijven en voerde nog geen controles uit.

Wanneer het gaat om gebouwen waar mensen tewerkgesteld zijn, moet er ook rekening worden gehouden met de voorschriften bepaald in de Welzijnswet en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) die verplichtingen opleggen aan de werkgever inzake brandpreventie, evacuatie, enz.

Daarnaast gelden ook de federale basisnormen van het KB van 7 juli 1994 inzake brandveiligheid voor alle categorieën van “nieuwe” gebouwen, ongeacht hun bestemming. Deze behoren tot de bevoegdheid van de minister van binnenlandse zaken.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
29 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Communique de Presse

PDF version française

Naar aanleiding van de brand in een Poolse escape room, waarbij vijf tieners omkwamen, vroeg de Kamercommissie bedrijfsleven aan Kris Peeters welke regels in België van toepassing zijn.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/ESCAPE%20ROOM.jpg">