“Britse werknemers kunnen bij no-deal in België blijven werken”

Britten die in ons land werken, zullen dat ook kunnen blijven doen na een eventuele no deal brexit. De ministerraad keurde vandaag het KB daarrond van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters goed.

Kris Peeters: “De onvoorspelbare uitkomst van de brexit zorgt voor onzekerheid bij Britse burgers in ons land. Zullen ze na 29 maart in ons land kunnen blijven werken als er geen brexitakkoord wordt gesloten? Ook werkgevers stellen zich die vraag. Via een overgangsregeling geven we in het geval van een no deal, de mogelijkheid aan Britten in ons land om hier tot eind 2020 te blijven werken. Op die manier ondervinden zij en de bedrijven die hen tewerkstellen, geen extra hinder. We streven daarbij naar een wederkerigheid van Groot-Brittannië. Die rechten die wij aan Britse burgers geven, moet Groot-Brittannië ook aan de 35.000 Belgische burgers in dat land geven.”

In 2017 verbleven ongeveer 21.000 Britten in ons land. Het KB van minister Peeters zorgt ervoor dat die Britten en hun gezinsleden, tot eind 2020 in ons land zullen kunnen blijven werken. Het KB kadert in de ruimere Brexitwet.

De regeling biedt zekerheid aan zowel Britse werknemers in ons land als aan de bedrijven die hen tewerkstellen.

Voor Britten die pas na 29 maart naar België komen zal er in het geval van een no deal, geen automatisch recht op werken meer bestaan. Zij vallen dan onder de regels voor derdelanders.

Kris Peeters: “De overgangsregeling is er voor het geval het niet tot een akkoord komt over de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU. We hopen uiteraard nog steeds dat Groot-Brittannië het brexitakkoord zal goedkeuren. Dat bevat onder meer afspraken rond Britse en Europese werknemers.”

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
1 februari, 2019/dd>
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Britten die in ons land werken, zullen dat ook kunnen blijven doen na een eventuele no deal brexit.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Brexit-news-1022759.jpg">