één uniek platform waar horeca, handelszaken en verenigingen auteursrechten en billijke vergoeding betalen

Handelszaken of verenigingen die muziek spelen moeten momenteel bij twee verschillende diensten aankloppen voor de vergoeding van de auteursrechten enerzijds en de billijke vergoeding anderzijds. Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters brengt daar verandering in. Vanaf 2020 zullen zij terecht kunnen bij één uniek platform.

Kris Peeters: “Een café of een kapper die muziek spelen in hun zaak, moeten daar momenteel bij twee verschillende diensten een vergoeding voor betalen. Hetzelfde geldt voor jeugdbewegingen die een fuif organiseren. De huidige situatie zadelt handelszaken en verenigingen op met nodeloos veel papierwerk. Daarom voeren we vanaf 2020 een uniek platform in, waar men terecht kan voor zowel de betaling van auteursrechten als van de billijke vergoeding. Ook voor de creatieve sector is het uniek platform een goede zaak. Hoe eenvoudiger het is voor handelaars en verenigingen om auteursrechten en de billijke vergoeding te betalen, hoe meer kans dat het ook effectief gebeurt.”

Via het betalen van auteursrechten, worden componisten en de auteurs van muziek vergoed telkens hun werk wordt afgespeeld. Daarnaast bestaat ook een billijke vergoeding, die aan de uitvoerende kunstenaars en producenten van het werk toekomt.

Horecazaken, handelszaken, culturele centra, jeugdhuizen, bioscopen en verenigingen moeten momenteel bij twee verschillende diensten aankloppen voor het betalen van de auteursrechten enerzijds en de billijke vergoeding anderzijds. Voor het eerste moeten ze terecht bij SABAM, voor het tweede bij de ‘Billijke Vergoeding’ (PLAYRIGHT en SIMIM).

Minister Peeters voorziet nu een uniek platform, waar handelszaken en verenigingen terecht kunnen voor het betalen van beide vergoedingen. De ministerraad keurde het KB daarrond van minister Peeters, vandaag goed. Het platform moet vanaf 1 januari 2020 van start gaan. De verschillende beheersvennootschappen hebben tijdens verschillende overlegmomenten hun engagement geuit om van start te gaan met het platform en zijn al begonnen met de nodige voorbereidingen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
29 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française