"HOE GAAN WE VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING IN HEMELSNAAM FINANCIEREN?"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vraagt zich luidop af hoe de federale regering de verlaging van de vennootschapsbelasting nog kan financieren,

Continue reading →

BANKEN WORDEN DUURDER

De diensten die banken aanbieden, zullen zeker duurder worden omdat er geen andere mogelijkheid is om de huidige lage rente te compenseren.

Continue reading →

UITBREIDING STEMRECHT EXPATS

CORRECT VOOR VLAAMSE EN FRANSTALIGE PARTIJENSinds 2003 mogen Belgen die in het buitenland verblijven en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt deelnemen aan de verkiezingen van het federale parlement.

Continue reading →

40% VAN DE TELEMARKETEERS OVERTREEDT DE REGELS

Tussen 1 oktober 2015 en 29 april 2016 voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie een uitgebreid onderzoek naar 70 ondernemingen die actief zijn in de telemarketing.

Continue reading →

WERKLOOSHEID OP 1 JAAR GEDAALD MET 8,9%

Er zijn steeds minder werklozen én het aantal oudere mensen in werkloosheid of SWT neemt ook steeds verder af, blijkt uit de nieuwe RVA-statistieken.

Continue reading →

WETSONTWERP WERKBAAR WENDBAAR WERK

Minister van Werk Kris Peeters heeft het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk aan de sociale partners bezorgd.

Continue reading →

UITZENDCONTRACT VOORTAAN OOK VIA PC, TABLET OF SMARTPHONE ONDERTEKENEN

Op voorstel van de Nationale Arbeidsraad heeft Minister van Werk Kris Peeters een wetsontwerp gemaakt dat de 48-urenregel voor uitzendarbeid schrapt en de mogelijkheid verruimt om een elektronische arbeidsovereenkomst te ondertekenen via pc, tablet of smartphone.

Continue reading →

KRIS PEETERS VOORSTANDER OM BARRIÈRES VOOR OVERHEIDSINVESTERINGEN WEG TE WERKEN

Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters steunt de oproep van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Het is belangrijk dat barrières die overheidsinvesteringen zouden belemmeren, worden weggenomen.

Continue reading →

VICEPREMIER KRIS PEETERS PLEIT VOOR VERSTERKING EUROPEES GLOBALISATIEFONDS

Europese werkloosheidsuitkering: de valkuilen

“De invoering van een Europees systeem van werkloosheidsuitkeringen is vandaag niet aan de orde. Daarvoor is in eerste instantie meer overeenstemming nodig tussen de lidstaten op het vlak van arbeidsmarkt en sociale rechten.

 
Continue reading →

ENERGIEKOST ONDER CONTOLE HOUDEN MET ENERGIENORM

We moeten onze energiekost onder controle houden om de competitiviteit van de ondernemingen te beschermen. De ontwikkeling van een energienorm, zoals voorzien in het regeerakkoord, moet hieraan tegemoet komen. Dat benadrukt Minister van Economie Kris Peeters naar aanleiding van een studie van PWC en CREG over de energieprijzen voor de industrie in België.

Continue reading →