Namaak kost 1,9 miljard € en 8.800 jobs

Uit een reeks studies van het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) blijkt dat namaak en piraterij zorgen voor een geschat jaarlijks omzetverlies van 1,9 miljard euro.

Continue reading →

Controle benzine en diesel

7000 staalnames bewijzen: benzine en diesel aan de Belgische pomp van betrouwbare kwaliteit

Continue reading →

Laatste obstakel voor Europees Eenheidsoctrooi weggewerkt

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters reageert verheugd op het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zo snel mogelijk het Unified Patent Court-akkoord te bekrachtigen. 

Continue reading →

internationale investeringsconferentie Tunisia 2020

29 november 2016 bracht Kris Peeters een bezoek aan Tunesië

Continue reading →

Nieuwe regels voor reprografie

Op voorstel van Minister van Economie Kris Peeters werden vandaag 2 KB’s goedgekeurd omtrent de nieuwe regels op het vlak van repografie.

Continue reading →

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk”

Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk e ondersteunen en terug te begeleiden naar werk.

Continue reading →

Statuut student-ondernemerschap “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”

Vandaag heeft de ministerraad mede op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters de ontwerp KB’s voor het statuut van student-ondernemers goedgekeurd.

Continue reading →

CD&V-vicepremier Kris Peeters verhuist naar Antwerpen

CD&V-vicepremier Kris Peeters verhuist naar Antwerpen en wordt lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Continue reading →

Toezicht op de verwerking van het Belgisch betaalverkeer wordt versterkt

Het retail-betalingsverkeer in België werd door operationele incidenten bij verwerkers van die betalingstransacties reeds meermaals verstoord. 

Continue reading →

Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk goedgekeurd

“Mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt”

Vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, heeft de federale regering op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk goedgekeurd.

Continue reading →