KRIS PEETERS NEEMT DEEL AAN DE WARMATHON VAN ANTWERPEN

Op 21 december zal ik deelnemen aan de Warmathon in teken van de Warmste Week van Music for Life.

Continue reading →

LIMBURGSE ONDERNEMER VAN HET JAAR

Het is de 2de maal dat Belang van Limburg op zoek gaan naar " Limburgse ondernemer van het jaar"

Continue reading →

ANTICORRUPTIEGIDS VOORGESTELD

Deze middag hebben Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters en Minister van Justitie Koen Geens, een anti-corruptiegids voorgesteld.

Continue reading →

Namaak kost 1,9 miljard € en 8.800 jobs

Uit een reeks studies van het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) blijkt dat namaak en piraterij zorgen voor een geschat jaarlijks omzetverlies van 1,9 miljard euro.

Continue reading →

Controle benzine en diesel

7000 staalnames bewijzen: benzine en diesel aan de Belgische pomp van betrouwbare kwaliteit

Continue reading →

Laatste obstakel voor Europees Eenheidsoctrooi weggewerkt

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters reageert verheugd op het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zo snel mogelijk het Unified Patent Court-akkoord te bekrachtigen. 

Continue reading →

internationale investeringsconferentie Tunisia 2020

29 november 2016 bracht Kris Peeters een bezoek aan Tunesië

Continue reading →

Nieuwe regels voor reprografie

Op voorstel van Minister van Economie Kris Peeters werden vandaag 2 KB’s goedgekeurd omtrent de nieuwe regels op het vlak van repografie.

Continue reading →

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk”

Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk e ondersteunen en terug te begeleiden naar werk.

Continue reading →

Statuut student-ondernemerschap “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”

Vandaag heeft de ministerraad mede op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters de ontwerp KB’s voor het statuut van student-ondernemers goedgekeurd.

Continue reading →