RECORD AANTAL NAMAAKGOEDEREN IN BESLAG GENOMEN

In 2016 nam de Economische Inspectie van de FOD Economie 432.727 namaakgoederen in beslag, een opmerkelijke stijging van 36% ten opzichte van 2015.

TERUGROEPACTIES/SOFTWARE-UPDATES

Bij de start van het 95ste autosalon, vandaag 13 januari 2017, heeft Vice-eersteminister en minister van Consumentenzaken Kris Peeters samen met Febiac en Traxio gemeenschappelijke aanbevelingen ondertekend die regels bevatten over de manier waarop invoerders en garagisten hun klanten moeten informeren in geval van terugroepacties en software-updates.

Maatregelen Zonnecentra

Met meer doelgerichte controles op zonnecentra wil Vicepremier Kris Peeters  gezondheidsrisico’s voor consumenten beperken. Tevens geven we u de resultaten van de controles van de zonnecentra van 2016. Op basis van een nieuw Koninklijk Besluit van 22 december 2016 moeten alle ondernemingen die zonnebanken uitbaten, zich inschrijven bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen onder een specifieke (nieuw gecreëerde) Nacebel-code die enkel en alleen slaat op de uitbating van zonnebanken.

Branddekens en hun doeltreffendheid bij frituurbranden

Meeste branddekens in winkel zijn veilig, regels worden gevolgd. Internetverkoop blijft probleem, we blijven waakzaam.

Laatste obstakel voor Europees Eenheidsoctrooi weggewerkt

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters reageert verheugd op het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zo snel mogelijk het Unified Patent Court-akkoord te bekrachtigen.  Het Verenigd Koninkrijk kondigde dit aan tijdens de EU Raad voor Concurrentievermogen, waaraan Kris Peeters vandaag deelnam.

Nieuwe regels voor reprografie

Op voorstel van Minister van Economie Kris Peeters werden vandaag 2 KB’s goedgekeurd omtrent de nieuwe regels op het vlak van repografie. Het betreft een ontwerp van KB betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, en een ontwerp van KB betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier.

Toezicht op de verwerking van het Belgisch betaalverkeer wordt versterkt"

Het retail-betalingsverkeer in België werd door operationele incidenten bij verwerkers van die betalingstransacties reeds meermaals verstoord. Om dat probleem aan te pakken keurde de Ministerraad vandaag op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een wetsontwerp goed waarin een wettelijke basis wordt voorzien voor een verhoogd toezicht op die betaalverwerkers.

Strijd tegen kilometerfraude: België en Nederland slaan de handen in mekaar

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters en Minister van Mobiliteit François Bellot binden samen met Nederlands Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schulz van Haegen de strijd aan tegen kilometerfraude.

BOOST IN ELEKTRONISCH BETAALVERKEER

"Betrouwbaarheid en veiligheid belangrijke voorwaarden”

Na een grootschalige actie de afgelopen 5 maanden registreerde Worldline in kleine handelszaken 30% meer elektronische betalingen voor bedragen onder de 5 euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Actieplan tegen overmatige schuldenlast

Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft vandaag de krachtlijnen gepresenteerd van zijn actieplan om overmatige schuldenlast in te dijken.