Jaarverslag NBB: Toename concurrentiekracht, jobs en koopkracht

In haar vandaag gepubliceerd jaarverslag 2015 looft de Nationale Bank (NBB) de inspanningen van de regering ter bevordering van de concurrentiekracht en de werkgelegenheid, die duidelijk reeds hun effect hebben, en de komende jaren pas écht op snelheid komen. 

Gaan onze elektronische toestellen sneller stuk dan vroeger?

De Belgische regering gaat onderzoeken of elektronische toestellen met opzet zo gemaakt worden dat ze het sneller begeven. Minister van Consumenten Kris Peeters heeft het over "de kunstmatige veroudering van producten".

Mantelzorg moet alle kansen krijgen

Mantelzorgers zullen zeer binnenkort een verzekering kunnen afsluiten die hen beschermt tegen risico’s als lichamelijke ongevallen, schade aan medische apparatuur, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden Kris Peeters overlegde vandaag met de mantelzorgverenigingen over het beschikbaar maken van private verzekeringen voor mantelzorgers.

Werkbaar werk: Financiering Externe Diensten Preventie en Bescherming ook voor psychosociale begeleiding

Vandaag, woensdag 28 oktober, werd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp over de financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk goedgekeurd.

WERKBEZOEK WENEN WERKBAAR WERK

Op 27 oktober bracht Vice-Premier en Minister van Werk Kris Peeters een werkbezoek aan Wenen in verband met Werkbaar Werk.

Modernisering Belgische systeem van havenarbeid

Vice-premier en Minister  van Werk Kris Peeters overlegde vandaag met Europees Commissaris Violetta Bulc over de ingebrekestelling door Europa voor de manier waarop havenarbeid in ons land wettelijk is geregeld. De Vicepremier maakte een voorstel over dat hij eerder met de sociale partners overlegde.

2014 was een sterk Belgisch wijnjaar

Na het sterke oogstjaar 2013, is de Belgische wijnproductie vorig jaar met 11 % gestegen. Vooral de schuimwijnen uit eigen land deden het uitstekend. Dat blijkt uit een studie van de FOD Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt die Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken vandaag bekendmaakt.

Vandaag beantwoordde Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters verschillende vragen in het kader van de bescherming van de consument.

Vandaag beantwoordde Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters verschillende vragen in het kader van de bescherming van de consument. Wat volgt is een beknopt overzicht.

Op bezoek in het Nood Opvang Kamp Sijsele-Damme

Zaterdag ben ik met enkele collega’s ministers en medewerkers van onze partij langsgeweest in het Nood Opvang Kamp Sijsele-Damme. We wilden ter plekke nagaan hoe de opvang van oorlogsvluchtelingen verloopt. Het noodopvangkamp bevindt zich in de kazerne van Sijsele. Die is sinds 2009 gesloten. Het kamp is een ‘doorstroomkamp’, wat betekent dat vluchtelingen er maar tijdelijk zijn, enkele weken, in afwachting van andere oplossingen.

Regering wijst concessies toe aan bpost


De Ministerraad heeft vandaag beslist om de concessies voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften toe te wijzen aan bpost.  bpost was de enige van de 3 kandidaten die in mei 2015 een offerte indiende bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).