RECORD AANTAL NAMAAKPRODUCTEN klik boven voor meer info
ZENDING LONDEN klik hierboven voor MEER INFO

Peeters verbiedt Mini Miss België: “Het is kinderarbeid”

De allereerste Mini Miss België, op 21 juli, wordt verboden. Zo’n 200 meisjes, tussen zes en tien jaar, zouden op die dag meedingen naar het kleine kroontje.

Handhavingsrichtlijn omgezet in Belgische wetgeving

Belangrijke stap in de bestrijding van sociale dumping

 

Het wetsontwerp dat de Europese handhavingsrichtlijn omzet in Belgisch recht is vandaag goedgekeurd. Dat melden Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters en Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer.

Havenarbeiders keuren bereikte akkoord goed

“Het sociaal overleg heeft tot oplossingen geleid,” reageert Minister van Werk Kris Peeters tevreden op het nieuws dat de havenarbeiders zich in een referendum positief hebben uitgesproken over de modernisering van de organisatie van de havenarbeid.

Rapport Planbureau: Elke maand duizenden jobs bij en koopkracht gezinnen stijgt

Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters reageert op het rapport van het Federaal Planbureau: “De resultaten van de economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2016-2017 bevestigen de positieve macro-economische parameters van de begin deze week verschenen economische projecties van de NBB. De cijfers bevestigen een aantrekkende  economische groei.”

Mayonaise-wet van kracht - Startschot van modernisering voedselwetgeving

Vandaag werd het KB  Mayonaise in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De zogenaamde ‘mayonaise-wet’ past de eisen inzake de samenstelling van mayonaise aan: het minimale vetgehalte wordt verlaagd van 80% naar 70%. Het minimale gehalte aan eigeel gaat van 7,5% naar 5%.

Mystery Shopping voortaan juridisch mogelijk

De wetgeving maakt ‘mystery shopping’ voortaan juridisch mogelijk. Het wetsontwerp daarover is vandaag met unanimiteit goedgekeurd.

Gepensioneerde werknemers behouden ziekteverzekering

Minister van Economie Kris Peeters maakt mogelijk dat gepensioneerde werknemers hun ziekteverzekering behouden, ook als hun voormalige werkgever van verzekeraar verandert.

REACTIE KRIS PEETERS OP OESO-RAPPORT

Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters vertegenwoordigt België op de Ministeriële Conferentie van de OESO in Parijs, waar de OESO haar economische groeivooruitzichten voorstelt.

Referendum over organisatie van de havenarbeid

Minister van Werk Kris Peeters gaf vandaag het startschot voor het referendum over de modernisering van de organisatie van de havenarbeid. Dit is de laatste stap in de oplossing die Minister van Werk Kris Peeters in sociaal overleg heeft uitgewerkt als antwoord op de ingebrekestelling door de Europese Commissie. 

Administratieve vereenvoudiging voor horecamedewerkers en gelegenheidsarbeiders in land- en tuinbouw

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block een vereenvoudiging goed van het indexeringsmechanisme socialezekerheidsbijdragen van horecamedewerkers wiens loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat en op gelegenheidswerknemers in de tuinbouw, de landbouw en de witloofteelt.