RECORD AANTAL NAMAAKPRODUCTEN klik boven voor meer info
ZENDING LONDEN klik hierboven voor MEER INFO

Studie ACERTA: Bedienden en ambtenaren verwelkomen annualisering werktijd

Kris Peeters: “Positieve reacties op deze sociale innovatie tonen dat Werkbaar Werk de juiste weg aangeeft”

Vicepremier en Minister van Werk Minister van Werk Kris Peeters ziet in een vandaag gepubliceerde werknemersbevraging van de HR-dienstengroep Acerta een belangrijke stimulans voor de maatregel die ondernemingen en werknemers de kans geeft de gemiddelde werktijd van 38u per week op jaarbasis te berekenen. 

Z-TALK OVER SLUITING CATERPILLAR

Z-Talk Polspoel met Kris Peeters over onder andere de sluiting van Caterpillar in Gosselies.

"Hoe gaan we verlaging vennootschapsbelasting in hemelsnaam financieren?"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vraagt zich luidop af hoe de federale regering de verlaging van de vennootschapsbelasting nog kan financieren, nu minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) geen meerwaardebelasting wil invoeren. Ook op de manier van communiceren heeft Peeters kritiek

Banken worden zeker duurder

De diensten die banken aanbieden, zullen zeker duurder worden omdat er geen andere mogelijkheid is om de huidige lage rente te compenseren.

UITBREIDING STEMRECHT EXPATS: CORRECT VOOR VLAAMSE EN FRANSTALIGE PARTIJEN

Sinds 2003 mogen Belgen die in het buitenland verblijven en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt deelnemen aan de verkiezingen van het federale parlement.

40% van gecontroleerde telemarketeers overtreedt de regels

Tussen 1 oktober 2015 en 29 april 2016 voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie een uitgebreid onderzoek naar 70 ondernemingen die actief zijn in de telemarketing. In totaal werden 1.470.368 oproepen van die ondernemingen gescreend

Werkloosheid op 1 jaar gedaald met 8,9%

Er zijn steeds minder werklozen én het aantal oudere mensen in werkloosheid of SWT neemt ook steeds verder af, blijkt uit de nieuwe RVA-statistieken.

Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk

Minister van Werk Kris Peeters heeft het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk aan de sociale partners bezorgd.

Uitzendcontract voortaan ook via pc, tablet of smartphone ondertekenen

Op voorstel van de Nationale Arbeidsraad heeft Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een wetsontwerp gemaakt dat de 48-urenregel voor uitzendarbeid schrapt en de mogelijkheid verruimt om een elektronische arbeidsovereenkomst te ondertekenen via pc, tablet of smartphone.

Kris Peeters voorstander om barrières voor overheidsinvesteringen weg te werken

Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters steunt de oproep van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Het is belangrijk dat barrières die overheidsinvesteringen zouden belemmeren, worden weggenomen.