RECORD AANTAL NAMAAKPRODUCTEN klik boven voor meer info
ZENDING LONDEN klik hierboven voor MEER INFO

Arbeidsmarkthervormingen voor welvaart en welzijn

Het Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk en de hervorming van de Wet van 1996 over de evolutie van de loonkosten, beide initiatieven van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters, zijn vandaag goedgekeurd in het kader van de begrotingsbeslissingen.

CD&V-voorstel meerwaardebelasting

Over het CD&V-voorstel voor een meerwaardebelasting is al veel gezegd en geschreven. Daarom vindt u via onderstaande link het enige juiste voorstel zoals het vandaag voorligt. 

BOOST IN ELEKTRONISCH BETAALVERKEER

"Betrouwbaarheid en veiligheid belangrijke voorwaarden”

Na een grootschalige actie de afgelopen 5 maanden registreerde Worldline in kleine handelszaken 30% meer elektronische betalingen voor bedragen onder de 5 euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

MINISTER PEETERS ROEPT OP OM HERORIËNTERINGSFONDS OP TE RICHTEN.

Het nieuws over de herstructurering en het banenverlies bij ING, is in de eerste plaats verschrikkelijk voor de mensen die het bericht krijgen dat hun job bedreigd is of dat ze zullen ontslagen worden. 

Impactanalyse TTIP - "TTIP creëert groei en jobs"

“TTIP zal op termijn voor groei én jobs zorgen, zeker in België. Uit de impactstudie blijkt dat op termijn het Belgische BBP zou stijgen tussen 2,2% en 8,7%, naargelang de gebruikte econometrische methode.

Actieplan tegen overmatige schuldenlast

Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft vandaag de krachtlijnen gepresenteerd van zijn actieplan om overmatige schuldenlast in te dijken.

Meldpunt: Op 6 maand tijd recordaantal van bijna 14.000 meldingen ivm online verkoop of reclame

Tussen 22 februari en 20 september ontving het Meldpunt 13.814 meldingen. 45% van de meldingen houden verband met online verkoop of online reclamemethodes. De meeste meldingen gaan over spookfacturen, problemen bij de levering van producten, of schending van consumentenrechten.

TE GAST IN VTM NIEUWS

In korte tijd sneuvelden in ons land duizenden jobs in allerlei grote bedrijven. Bekijk het Interview op VTM Nieuws

Auteursrecht - Reactie op voorstel van Europese richtlijn

Ministers Peeters en De Croo, respectievelijk bevoegd voor Intellectuele Eigendom en de Digitale Agenda, verwelkomen het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende het auteursrecht in de Digital Single Market.

Herdenking deportatie

Zondag 11 september sprak Kris Peeters op de 60ste Bedevaart ter nagedachtenis van de deportatie van de Joden en Zigeuners van België.