RECORD AANTAL NAMAAKPRODUCTEN klik boven voor meer info
ZENDING LONDEN klik hierboven voor MEER INFO

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

 “Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk”

 

Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk, of dat omwille van ziekte niet aan het werk is, te ondersteunen en terug te begeleiden naar werk. 

Statuut student-ondernemerschap “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”

Vandaag heeft de ministerraad mede op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters de ontwerp KB’s voor het statuut van student-ondernemers goedgekeurd. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Jongeren die in het stelsel van Leren en Werken of in het proefproject duaal leren van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits stappen, vallen onder dit toekomstig statuut.

CD&V-vicepremier Kris Peeters verhuist naar Antwerpen

CD&V-vicepremier Kris Peeters verhuist naar Antwerpen en wordt lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Toezicht op de verwerking van het Belgisch betaalverkeer wordt versterkt"

Het retail-betalingsverkeer in België werd door operationele incidenten bij verwerkers van die betalingstransacties reeds meermaals verstoord. Om dat probleem aan te pakken keurde de Ministerraad vandaag op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een wetsontwerp goed waarin een wettelijke basis wordt voorzien voor een verhoogd toezicht op die betaalverwerkers.

Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk goedgekeurd

“Mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt”

 

Vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, heeft de federale regering op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk goedgekeurd. 

Modernisering WET 1996 goedgekeurd

“Essentieel voor concurrentievermogen en extra jobs”

 

Vandaag keurde de ministerraad het door Premier Charles Michel en Vice-Eersteminister en Minister van Werk Kris Peeters samen ingediend wetsontwerp dat de Wet van 1996 moderniseert, goed. 

Akkoord over wetgeving rond reproductie van beschermde werken

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het nieuwe reprografiesysteem.

MEETING MET EERSTE VICE-PREMIER MINISTER ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN TRADE VAN OEKRAÏNE

Vanmorgen ontving Vice-Premier Kris Peeters de eerste Vice Premier en Minister van Economische ontwikkeling en Trade STEPAN KUBIV van Oekraïne.

Strijd tegen kilometerfraude: België en Nederland slaan de handen in mekaar

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters en Minister van Mobiliteit François Bellot binden samen met Nederlands Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schulz van Haegen de strijd aan tegen kilometerfraude.

Ontmoeting met Chinese Vice-Premier Ma Ka

Interesting meeting with Chinese Vice-Premier Ma Kai, on bilateral and European economic cooperation.