RECORD AANTAL NAMAAKPRODUCTEN klik boven voor meer info
ZENDING LONDEN klik hierboven voor MEER INFO

Europa bereid ingebrekestelling rond havenarbeid stop te zetten

Vandaag, 19 december ontving Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters van Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc een brief met betrekking tot de ingebrekestelling van ons land inzake de havenarbeid.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk én Hervorming Wet 1996 definitief goedgekeurd

Vandaag, 16 december, heeft de ministerraad haar definitieve goedkeuring gegeven aan de wetsvoorstellen van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters over Werkbaar Wendbaar Werk en de hervorming van de Wet van 1996.

KRIS PEETERS NEEMT DEEL AAN DE WARMATHON VAN ANTWERPEN

Op 21 december zal ik deelnemen aan de Warmathon in teken van de Warmste Week van Music fot Life.

Onderstaand mijn motivatie

Limburgse Ondernemer van het Jaar

Het is de tweede keer dat Het Belang van Limburg en de gespecialiseerde website Made in Limburg op zoek gaan het Limburgse bedrijf dat “het best onderneemt in het "belang" van Limburg.

ANTICORRUPTIEGIDS VOORGESTELD

Deze middag hebben Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters en Minister van Justitie Koen Geens, een anti-corruptiegids voorgesteld die de Belgische bedrijven moet helpen om corruptie uit het bedrijfsleven te bannen.

Namaak kost 1,9 miljard euro per jaar en 8.800 jobs

Uit een reeks studies van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat namaak en piraterij zorgen voor een geschat jaarlijks omzetverlies van 1,9 miljard euro.

Controle benzine en diesel

7000 staalnames bewijzen: benzine en diesel aan de Belgische pomp van betrouwbare kwaliteit

 

6,2% van de gecontroleerde benzine- en dieselstalen voldoen aan de Europese normen, maken Minister van Economie Kris Peeters en Minister van Milieu Marie Christine Marghem bekend. In 2015 controleerde de FOD Economie meer dan 7.100 benzine- en dieselstalen in alle Belgische tankstations en opslagplaatsen op hun kwaliteit.

INTERNATIONAAL INVESTERINGSCONFERENTIE IN TUNESIË

29 november 2016 bracht Kris Peeters een bezoek aan Tunesië.

Laatste obstakel voor Europees Eenheidsoctrooi weggewerkt

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters reageert verheugd op het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zo snel mogelijk het Unified Patent Court-akkoord te bekrachtigen.  Het Verenigd Koninkrijk kondigde dit aan tijdens de EU Raad voor Concurrentievermogen, waaraan Kris Peeters vandaag deelnam.

Nieuwe regels voor reprografie

Op voorstel van Minister van Economie Kris Peeters werden vandaag 2 KB’s goedgekeurd omtrent de nieuwe regels op het vlak van repografie. Het betreft een ontwerp van KB betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, en een ontwerp van KB betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier.