Impactanalyse TTIP - "TTIP creëert groei en jobs"

“TTIP zal op termijn voor groei én jobs zorgen, zeker in België. Uit de impactstudie blijkt dat op termijn het Belgische BBP zou stijgen tussen 2,2% en 8,7%, naargelang de gebruikte econometrische methode.

Actieplan tegen overmatige schuldenlast

Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft vandaag de krachtlijnen gepresenteerd van zijn actieplan om overmatige schuldenlast in te dijken.

Meldpunt: Op 6 maand tijd recordaantal van bijna 14.000 meldingen ivm online verkoop of reclame

Tussen 22 februari en 20 september ontving het Meldpunt 13.814 meldingen. 45% van de meldingen houden verband met online verkoop of online reclamemethodes. De meeste meldingen gaan over spookfacturen, problemen bij de levering van producten, of schending van consumentenrechten.

TE GAST IN VTM NIEUWS

In korte tijd sneuvelden in ons land duizenden jobs in allerlei grote bedrijven. Bekijk het Interview op VTM Nieuws

Auteursrecht - Reactie op voorstel van Europese richtlijn

Ministers Peeters en De Croo, respectievelijk bevoegd voor Intellectuele Eigendom en de Digitale Agenda, verwelkomen het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende het auteursrecht in de Digital Single Market.

Herdenking deportatie

Zondag 11 september sprak Kris Peeters op de 60ste Bedevaart ter nagedachtenis van de deportatie van de Joden en Zigeuners van België.

Studie ACERTA: Bedienden en ambtenaren verwelkomen annualisering werktijd

Kris Peeters: “Positieve reacties op deze sociale innovatie tonen dat Werkbaar Werk de juiste weg aangeeft”

Vicepremier en Minister van Werk Minister van Werk Kris Peeters ziet in een vandaag gepubliceerde werknemersbevraging van de HR-dienstengroep Acerta een belangrijke stimulans voor de maatregel die ondernemingen en werknemers de kans geeft de gemiddelde werktijd van 38u per week op jaarbasis te berekenen. 

Z-TALK OVER SLUITING CATERPILLAR

Z-Talk Polspoel met Kris Peeters over onder andere de sluiting van Caterpillar in Gosselies.

"Hoe gaan we verlaging vennootschapsbelasting in hemelsnaam financieren?"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vraagt zich luidop af hoe de federale regering de verlaging van de vennootschapsbelasting nog kan financieren, nu minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) geen meerwaardebelasting wil invoeren. Ook op de manier van communiceren heeft Peeters kritiek

Banken worden zeker duurder

De diensten die banken aanbieden, zullen zeker duurder worden omdat er geen andere mogelijkheid is om de huidige lage rente te compenseren.